UVJETI KORIŠTENJA

Korištenjem Internet stranice in2.eu i in2.hr društva IN2 d.o.o. Zagreb (dalje u tekstu: IN2) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Internet stranicama IN2 smatraju se i sve pridružene stranice i servisi koji pripadaju domeni in2.hr.

IN2 zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja Internet stranice bez obaveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Svrha Internet stranice IN2 je informiranje korisnika o poslovanju IN2, rješenjima i proizvodima, o našim članicama, mogućnost prijave na otvorene pozicije unutar IN2, informiranje o kulturi kompanije.

IN2 se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice.

IN2 nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja Internet stranice, no ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice.

IN2 ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.

Dokumenti, fotografije, podaci, informacije kao i bilo koji dio sadržaja objavljeni na stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka IN2.

Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja IN2, kao i drugi IN2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi. IN2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem web stranica in2.eu i in2.hr domene ili na drugi primjeren način.

Verzija 01, 14.srpanj 2023.