BOLNICE

IBIS – Integrirani bolnički informacijski sustav

Glavna platforma IN2 grupe primarno namijenjena informatizaciji bolnica je Integrirani Bolnički Informacijski Sustav – IBIS. Kao cjelovito rješenje podržava sve ključne bolničke procese (medicinske, administrativne i financijske – od prijema do otpusta, od nabave lijekova i medicinskog materijala do primjene na pacijentu, od zapošljavanje liječnika do obračuna plaće, od tjednih kolegija do strateškog upravljanja bolnicom). Sustav je prilagođen i za potrebe domova zdravlja. IBIS svojom inovativnom kombinacijom softvera, usluga i tehnologije obuhvaća aplikacije za upravljanje podacima pacijenata, aplikacije za podršku u liječenju, aplikacije za praćenje poslovanja bolnice te aplikacije za podršku u odlučivanju i upravljanju bolnicom. 

Više informacija o IBISu možete pronaći u brošuri

Osnovne cjeline IBIS sustava, koje su međusobno potpuno integrirane, ali mogu funkcionirati i samostalno su:

BIS (Bolnički Informacijski Sustav) – sustav namijenjen podršci poliklinike, stacionara i dnevne bolnice u segmentu dijagnostike, liječenja i njege pacijenata te fakturiranja pruženih usluga. Osim centralnog EHR-a, sastavni dio BIS-a su i razni specijalističkih moduli (npr. operacijske sale, transfuzija, fizikalna medicina, ginekologija, bolnička prehrana, sestrinska dokumentacija, smjernice upućivanja, i niz drugih). Sa svojim najnovijim mobilnim dodatkom (mVizita) osigurava 24/7 dostupnost podataka o pacijentima bez obzira na lokaciju liječnika, te evidenciju postupaka uz krevet pacijenta. Dio BIS-a je i OHBP modul uz pomoć kojeg se povećava učinkovitost i brzina obrade pacijenata na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. BIS posjeduje sve integracijske komponente na CEZIH sustave, kao i HL7 konektore prema različitim RIS, PACS i LIS sustavima.

Više informacija o BIS-u možete pronaći u brošuri 

PIS (Poslovni Informacijski Sustav) – sustav za podršku administrativno financijskim procesima u zdravstvenim ustanovama poput nabave, ljekarne, skladišta, financija i računovodstva, kontrolinga itd. IN2 grupa nudi nekoliko različitih PIS sustava namijenjenih zdravstvenim ustanovama različite veličine i složenosti.

HR (Human Resources) – sustav za upravljanje ljudskim resursima. Podržava procese evidencije radnog vremena, kadrovske evidencije te obračuna plaća. Generira sve podatke potrebne za nacionalni COP sustav.

BI – (Bussiness Intelligence) – sustav za praćenje pokazatelja poslovanja bolnice namijenjen srednjem i višem managementu te službi kontrolinga. Crpi podatke iz BIS, PIS i HR sustava i prilagođava ih za razne analize.

*Više informacija o IBISu i ostalim IN2 rješenjima iz područja zdravstva možete pronaći u brošurama.

Green Cube

Integrirani bolnički informacijski sustav nove generacije, a koji se u potpunosti zasniva na Microsoft tehnologijama te, zajedno s Microsoft poslovnim rješenjima, u potpunosti pokriva sve bolničke procese u malim, srednjim, ali i velikim bolničkim ustanovama bilo na klasičnoj hardverskoj arhitekturi ili u cloudu. Jedinstveno rješenje za bolnice koje obuhvaća sve, od osnovnih funkcionalnosti takvog sustava do naprednih funkcionalnosti, često karakteristične za specijalističke ili dodatne module

Program osposobljavanja za implementaciju i održavanje

Program BIS certifikacije osmišljen je s ciljem edukacije i osiguranja kompetencija osoba na poslovima implementacije i održavanja IN2 BIS sustava. Program je idealan za sve partnere kao i djelatnike zdravstvenih ustanova koji žele usvojiti znanje potrebno za održavanje BIS sustava te samostalno administriranje i implementacije novih funkcionalnosti i verzija BIS sustava. Za uspješno svladavanje programa potrebno je završiti tečaj za pojedine module koji organizira IN2 d.o.o. 

Program certifikacije za BIS administratora sastoji se od slijedećih modula :

  • Fakturiranje (40h)
  • Naručivanje (40h)
  • Matični podaci (40h)
  • Integracije sa vanjskim sustavima (40h)
  • Izvještajni sustav i Akreditacija (40h)
  • Medicinska dokumentacija (20h)
  • Sestrinska dokumentacija (20h)


Tečajevi se održavaju u prostorijama IN2 d.o.o. – ured Pula, Trg I istarske brigade 10, 52100 Pula. Završetkom pojedinih modula polaznik dobije potvrdu koja potvrđuje svladavanje tematske cjeline (modula). Uspješnim završetkom i polaganjem svih sedam (7) navedenih modula polaznik stječe status „Ovlašteni BIS administrator“, za što se izdaje certifikat koji vrijedi 1 godinu od datuma izdavanja. IN2 vodi registar certificiranih “Ovlaštenih BIS administratora” te se valjanost pojedinog certifikata može provjeriti upitom na in2@in2.hr.

Tečaj se održava po upitu polaznika kada se za tečaj prijavi najmanje pet (5) polaznika, a organizirat će se u uzastopne radne dane od dogovorenog početka tečaja u radno vrijeme (od 8:00 – 16:00 sati). Cijena jednog tečaja od 40h je 2.630 eura, a tečaja od 20h 1.310 eura po polazniku. Uključuje pohađanje tečaja, polaganje ispita i izdavanje certifikata. Prijava polaznika za tečaj obavlja se slanjem prijave na e-mail adresu: in2@in2.hr, nakon čega će kandidatima e-mailom biti dostavljene potrebne informacije.

Izdvojene reference

Više od 30 godina s vama

Projekti digitalizacije hrvatskog zdravstva, pravosuđa, pomorskog prometa, komercijalni gospodarski IT projekti, kao i projekti u područjima osiguranja i financija, koji svakodnevno olakšavaju život i rad naših sugrađana i gospodarskih subjekata, najveće su dostignuće IN2 grupe.