Naša IGEA kreirala mobilnu aplikaciju GeoHrvatska

Tvrtka IGEA, članica IN2 grupe, je za Državnu geodetsku upravu kreirala mobilnu aplikaciju pomoću koje možete provjeriti ima li na određenoj lokaciji željenih sadržaja poput vrtića, škola ili bolnica, istražiti koje su prirodne i kulturne znamenitosti u blizini ili pak provjeriti određenu katastarsku česticu.

Državna geodetska uprava je 8. kolovoza 2022. godine pustila u probni rad mobilnu aplikaciju GeoHrvatska koja je javno dostupna za sve korisnike Android i iOS mobilnih uređaja.

Mobilna aplikacija na jednostavan i intuitivan način omogućava korisniku da uz pomoć željene lokacije i korištenjem službenih prostornih podataka Republike Hrvatske koje stvaraju subjekti NIPP-a, istraži prostor koji ga okružuje i isplanira slobodno vrijeme. Korisnik može pretražiti lokacije za rekreaciju i izlete te saznati korisne informacije o zemljištu ili mjestu za život

Rezultati pretrage prikazuju se i na karti. Naglasak je na pregledu podataka u okruženju lokacije korisnika prilikom pristupa s mobilnih uređaja, ali je isto tako moguće odabrati drugu lokaciju po adresi, geografskom imenu ili katastarskoj čestici.

Mobilna aplikacija GeoHrvatska prirodni je nastavak projekta uspostave web preglednika GeoHrvatska koji je u suradnji s Državnom geodetskom upravom također radio stručni GIS tim tvrtke IGEA, članice IN2 grupe. Portal GeoHrvatska već je prepoznat od strane velikog broja korisnika koji svakodnevno koriste službene prostorne podatke Republike Hrvatske u svom radu i privatnom životu, a trenutno se preko 130 različitih prostornih podataka može pregledati putem 46 mrežnih usluga. Mnogi od prostornih podataka dostupnih na portalu imaju direktni utjecaj na kvalitetu života svakoga od nas: kvaliteta zraka, razina buke, informacije o različitim odlagalištima ili raspored mobilnih repetitora, prostorni podaci se prikazuju u odnosu na lokaciju korisnika.

Mobilna aplikacija razvijena je u Flutter tehnologiji za razvoj mobilnih aplikacija za Android i iOS uređaje. Isto kao i web preglednik GeoHrvatska, mobilna aplikacija dohvaća podatke s mrežnih usluga subjekata NIPP-a te su sve korištene tehnologije otvorenog koda – open-source.

Ako želite istražiti prostor koji vas okružuje i što kvalitetnije ga iskoristiti, preuzmite mobilnu aplikaciju GeoHrvatska na Google Play ili Apple Store.

Share
Share

Više od 30 godina s vama

Projekti digitalizacije hrvatskog zdravstva, pravosuđa, pomorskog prometa, ali i komercijalni gospodarski IT projekti koji svakodnevno olakšavaju život i rad naših sugrađana, najveće su dostignuće IN2 grupe.

Više od 30 godina s vama

Projekti digitalizacije hrvatskog zdravstva, pravosuđa, pomorskog prometa, ali i komercijalni gospodarski IT projekti koji svakodnevno olakšavaju život i rad naših sugrađana, najveće su dostignuće IN2 grupe.