IN2 grupa sudjelovala u unapređenju kvalitete pravosuđa zahvaljujući modernizaciji digitalnih procesa

Nedavno je završena konferencija projekta „Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u RH“ na kojoj su predstavnici IN2 grupe prezentirali postignuta unapređenja koja su implementirali u postojeće sustave.

Ciljanu skupinu projekta činili su suci, državni odvjetnici, zamjenici državnih odvjetnika, službenici u pravosudnim i kaznenim tijelima Ministarstva pravosuđa i uprave, probacijskim uredima te drugi službenici Ministarstva pravosuđa i uprave, kao i sudovi i državna odvjetništva.

Tijekom trajanja ovog projekta nadograđeni su postojeći aplikativni sustavi kaznene evidencije te e-sudskog registra.

Sustav kaznene evidencije ovom nadogradnjom je tehnološki moderniziran, sustav je migriran u Centar dijeljenih usluga, ažurirane su verzije baze podataka, modernizirano aplikacijsko sučelje te je uspostavljena integracija s drugim državnim tijelima u svrhu učinkovitije i točnije razmjene podataka.

Poboljšana je učinkovitost rada u sustavu na način da su implementirana digitalizirana sučelja za dostavu podataka o presudama i izvršenju kazne, automatiziran je proces zaprimanja i obrade podataka o presudama hrvatskim državljanima donesenim na području EU te je automatiziran odgovor na zahtjeve u međunarodnoj razmjeni za nekažnjavane osobe. Sve navedeno je dovelo do poboljšanja učinkovitosti rada u najvećem dijelu Odjela za međunarodnu razmjenu podataka iz evidencija i Odjel za kaznene evidencije, koji su se u prošlosti oslanjali na ručni unos podataka.

Ujedno je implementiran algoritam za potrebe asistencije djelatnicima prilikom rehabilitiranja osoba iz kaznene evidencije po službenoj dužnosti, omogućeno je praćenje obrade zahtjeva uvidom u statistike sustava te uključivanje dodatnih dionika u digitalnu razmjenu podataka iz kaznene evidencije.

Također je nadograđen i sustav e-sudskog registra koji sada podatke iz kaznene evidencije, sankcijske liste i liste (ne)izvršenih javnih davanja dohvaća automatizirano i pomoću implementiranog algoritma provjere  upozorava djelatnike o postojanju zapreka za provođenje upisa. Također je omogućena automatizirana razmjena propisanih dokumenata društva prilikom najave i provedbe statusnih postupaka: implementacija načela „only once” – čime je dokumente potrebno priložiti sudskom registru samo jednom, a on ih distribuira registrima ostalih zemalja u postupku.

IN2 grupa ponosna je što će ovim projektom i vlastitim znanjima dodatno dati doprinos digitalizaciji  pravosuđa u RH te samim time olakšati svakodnevno funkcioniranje pravosudnih procesa.

Share
Share

Više od 30 godina s vama

Projekti digitalizacije hrvatskog zdravstva, pravosuđa, pomorskog prometa, ali i komercijalni gospodarski IT projekti koji svakodnevno olakšavaju život i rad naših sugrađana, najveće su dostignuće IN2 grupe.

Više od 30 godina s vama

Projekti digitalizacije hrvatskog zdravstva, pravosuđa, pomorskog prometa, ali i komercijalni gospodarski IT projekti koji svakodnevno olakšavaju život i rad naših sugrađana, najveće su dostignuće IN2 grupe.