02. 10. 2018.

FUTURE TENSE: Konferencija o budućnosti okupila svjetski priznate futurologe i čelnike vodećih kompanija

Jučer su u zagrebačkoj Laubi četiri poznata futurologa iznijela svoja predviđanja budućnosti, a raspravi o primjeni futuroloških predviđanja u današnjem poslovanju na CEO future panelu pridružili su se predsjednici uprava: Jiří Dvorjančanský; A1 Hrvatska, Mario Žižek; Addiko Bank, Katarina Šiber Makar; IN2, Dražen Mavrić; Nova TV i Tihomir Adam; Zvijezda.

Gerd Leonhard je kao prvi predavač osebujnim predavanjem publiku osvijestio o raznim etičkim pitanjima koje će razvoj tehnologije nametnuti čovječanstvu. Istaknuo je da će se čovječanstvo u nadolazećih 20 godina promijeniti više nego što se promijenilo u posljednjih 300, te da je ključno da znanost i tehnologija služe čovječanstvu i njegovu napretku, a ne da zbog nje dolazi do dehumanizacije. Govoreći o budućnosti pojedinih profesija i odgovarajući na pitanje da li će strojevi zamijeniti rad čovjeka, istaknuo je da bi se pojedinci trebali okrenuti razvijanju onih vještina koje su svojstvene čovjeku i nije ih moguće digitalizirati i automatizirati poput kreativnosti, intuicije, empatije, suosjećanja, svjesnosti i slično.

Aric Dromi, glavni futurolog Volvo grupe i konzultant raznih kompanija, često u svojim predavanjima provlači teme pametnih gradova pa je tako i na jučerašnjem predavanju naglasio važnost okretanja novim gospodarskim i poslovnim modelima po kojima će gradovi funkcionirati, obzirom na predviđanje da će u idućih nekoliko godina 75% populacije živjeti u gradovima.

Katarina Šiber Makar, predsjednica Uprave IN2 grupe, također se na CEO future panelu osvrnula na pametne gradove i tzv. smart city inicijativu u sklopu koje je IN2 već razvio nekoliko rješenja, kao na primjer Eko kartu. Naglasila je da, iako pojedini gradovi u Hrvatskoj prepoznaju potencijale novih tehnologija, s digitalnom transformacijom u tom smislu smo tek u začetku i da u tom području ima još puno prostora za razvoj.

„Naša uloga je da, kao kompanija koja je sposobna implementirati napredna rješenja, to učinimo u suradnji s gradovima koji su predvodnici u tom procesu. Takvi gradovi će biti pozitivan primjer i ponukati ostale gradove da na principima najbolje prakse i oni krenu u implementaciju pametnih rješenja.“

Nakon CEO panela na kojem su i ostali čelnici vodećih kompanija govorili o primjeni futuroloških predviđanja u svojoj djelatnosti, posjetitelji su imali prilike slušati Davida Bircha, savjetnika i komentatora digitalnih financijskih usluga te Morgaine Gaye, futurologinju specijaliziranu za temu prehrane.