ZDRAVSTVO

IN2 grupa ima snažan tim koji se bavi razvojem softverskih produkata za zdravstveni sektor. Riječ je o sedamdesetak stručnjaka angažiranih na razvoju i podršci vlastitih i partnerskih rješenja za bolnice, laboratorije, zdravstvena osiguranja i ostale zdravstvene institucije. Osim toga, imamo i dugogodišnje međunarodno iskustvo na razvoju nacionalnih sustava eZdravlja. Softvere za zdravstvo IN2 grupa isporučuje po načelu „ključ u ruke“ – naš tim izvodi sve, od početne evaluacije stanja, instalacije programskog paketa, prilagodbi, treninga korisnika, podrške i održavanja sustava tijekom cijelog njegova životnog vijeka, do konzaltinga u unapređenju poslovnih procesa.

BOLNICE

Glavna platforma IN2 grupe primarno namijenjena informatizaciji bolnica je Integrirani Bolnički Informacijski Sustav – IBIS. Kao cjelovito rješenje podržava sve ključne bolničke procese (medicinske, administrativne i financijske - od prijema do otpusta, od nabave lijekova i medicinskog materijala do primjene na pacijentu, od zapošljavanje liječnika do obračuna plaće, od tjednih kolegija do strateškog upravljanja bolnicom). Sustav je prilagođen i za potrebe domova zdravlja. IBIS svojom inovativnom kombinacijom softvera, usluga i tehnologije obuhvaća aplikacije za upravljanje podacima pacijenata, aplikacije za podršku u liječenju, aplikacije za praćenje poslovanja bolnice te aplikacije za podršku u odlučivanju i upravljanju bolnicom. 

Više informacija o IBISu možete pronaći u brošuri IBIS


Osnovne cjeline IBIS sustava, koje su međusobno potpuno integrirane, ali mogu funkcionirati i samostalno su:

BIS (Bolnički Informacijski Sustav) - sustav namijenjen podršci poliklinike, stacionara i dnevne bolnice u segmentu dijagnostike, liječenja i njege pacijenata te fakturiranja pruženih usluga. Osim centralnog EHR-a, sastavni dio BIS-a su i razni specijalističkih moduli (npr. operacijske sale, transfuzija, fizikalna medicina, ginekologija, bolnička prehrana, sestrinska dokumentacija, smjernice upućivanja, i niz drugih). Sa svojim najnovijim mobilnim dodatkom (mVizita) osigurava 24/7 dostupnost podataka o pacijentima bez obzira na lokaciju liječnika, te evidenciju postupaka uz krevet pacijenta. Dio BIS-a je i OHBP_modul uz pomoć kojeg se povećava učinkovitost i brzina obrade pacijenata na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. BIS posjeduje sve integracijske komponente na CEZIH sustave, kao i HL7 konektore prema različitim RIS, PACS i LIS sustavima.

Više informacija o BISu možete pronaći u brošuri BIS.


PIS (Poslovni Informacijski Sustav) – sustav za podršku administrativno financijskim procesima u zdravstvenim ustanovama poput nabave, ljekarne, skladišta, financija i računovodstva, kontrolinga itd. IN2 grupa nudi nekoliko različitih PIS sustava namijenjenih zdravstvenim ustanovama različite veličine i složenosti.


HR (Human Resources) – sustav za upravljanje ljudskim resursima. Podržava procese evidencije radnog vremena, kadrovske evidencije te obračuna plaća. Generira sve podatke potrebne za nacionalni COP sustav.


BI - (Bussiness Intelligence) - sustav za praćenje pokazatelja poslovanja bolnice namijenjen srednjem i višem managementu te službi kontrolinga. Crpi podatke iz BIS, PIS i HR sustava i prilagođava ih za razne analize.

*Više informacija o IBISu i ostalim IN2 rješenjima iz područja zdravstva možete pronaći u brošurama.


Green Cube

Integrirani bolnički informacijski sustav nove generacije, a koji se u potpunosti zasniva na Microsoft tehnologijama te, zajedno s Microsoft poslovnim rješenjima, u potpunosti pokriva sve bolničke procese u malim, srednjim, ali i velikim bolničkim ustanovama bilo na klasičnoj hardverskoj arhitekturi ili u cloudu. Jedinstveno rješenje za bolnice koje obuhvaća sve, od osnovnih funkcionalnosti takvog sustava do naprednih funkcionalnosti, često karakteristične za specijalističke ili dodatne module.


Program osposobljavanja za implementaciju i održavanje


Program BIS certifikacije osmišljen je s ciljem edukacije i osiguranja kompetencija osoba na poslovima implementacije i održavanja IN2 BIS sustava. Program je idealan za sve partnere kao i djelatnike zdravstvenih ustanova koji žele usvojiti znanje potrebno za održavanje BIS sustava te samostalno administriranje i implementacije novih funkcionalnosti i verzija BIS sustava. Za uspješno svladavanje programa potrebno je završiti tečaj za pojedine module koji organizira IN2 d.o.o. 


Program certifikacije za BIS administratora sastoji se od slijedećih modula :

 • Fakturiranje (40h)  
 • Naručivanje (40h)  
 • Matični podaci (40h)  
 • Integracije sa vanjskim sustavima (40h)  
 • Izvještajni sustav i Akreditacija (40h)  
 • Medicinska dokumentacija (20h)  
 • Sestrinska dokumentacija (20h)
Tečajevi se održavaju u prostorijama IN2 d.o.o. - ured Pula, Trg I istarske brigade 10, 52100 Pula. Završetkom pojedinih modula polaznik dobije potvrdu koja potvrđuje svladavanje tematske cjeline (modula). Uspješnim završetkom i polaganjem svih sedam (7) navedenih modula polaznik stječe status „Ovlašteni BIS administrator“, za što se izdaje certifikat.

Tečaj se održava po upitu polaznika kada se za tečaj prijavi najmanje pet (5) polaznika, a organizirat će se u uzastopne radne dane od dogovorenog početka tečaja u radno vrijeme (od 8:00 – 16:00 sati). Cijena jednog tečaja od 40h je 19.800 kn, a tečaja od 20h 9.900 kn po polazniku. Uključuje pohađanje tečaja, polaganje ispita i izdavanje certifikata. Prijava polaznika za tečaj obavlja se slanjem prijave na e-mail adresu: in2@in2.hr, nakon čega će kandidatima e-mailom biti dostavljene potrebne informacije.

LABORATORIJI

BioNET LIS je skup modula koji zajedno čine fleksibilan i isplativ laboratorijski informacijski sustav namijenjen automatizaciji procesa u laboratoriju, od prijema i označavanja uzorka, preko akvizicije rezultata s analitičkih instrumenata, do naprednog izvještajnog sustava i obračuna. Uspješne implementacije u stotinjak laboratorija u pet država dokazuju da je BioNET LIS u potpunosti prilagođen radu u privatnim laboratorijima kao i u javnim zdravstvenim ustanovama.

Svi uzorci se označavaju barkodom što smanjuje mogućnost greške u identifikaciji uzorka, omogućuje potpunu integraciju s analitičkim instrumentima te posljedično, u sinergiji s modulom za autovalidaciju, drastično smanjenje TAT (Turn Around Time). Podržana je integracija s više od 250 različitih instrumenata dostupnih na tržištu (Roche, Abbott, Beckman Coulter, Siemens, Radiometer, Phadia, Sebia, IL itd.)

Niz funkcionalnosti olakšava odgovornim osobama potvrđivanje nalaza, ali i značajno podiže kvalitetu te ubrzava proces izdavanja nalaza laboratorijskih pretraga.

Integracija s različitim BIS sustavima omogućena je korištenjem HL7 protokola, međunarodno priznatog standarda za razmjenu medicinskih podataka, a dostupni su i drugi načini distribucije nalaza laboratorijskih pretraga kao što je korištenje web servera ili ispis nalaza na udaljene pisače.

Uz osnovno programsko rješenje dostupna su i razna dodatna hardverska i softverska unapređenja BioNET LIS-a.

Više informacija o BioNET LISu možete pronaći u brošuri BioNET_LIS

sortIN – uređaj za automatizirano zaprimanje i sortiranje uzoraka

PipIN – uređaj za evidentiranje uzimanja uzoraka

ArhivIN – uređaj za brzu pohranu i dohvat biokemijskih uzoraka

SkladIN ­– sustav namijenjen vođenju materijalnog knjigovodstva modernih biokemijskih laboratorija, ali je primjenjiv i na bolničke odjele

Integrirana čekaonica – integracija bolničkog redomata i PipIN-a

Redomat – osnovna varijanta s dva upisna šaltera, integrirano s LIS-om

eZDRAVSTVO

Platforma eZdravlja razvijena je za potrebe integracije postojećih zdravstvenih informacijskih sustava u jedinstvenu cjelinu (nacionalna, regionalna ili pak razina velikih gradova) na konceptu informacijskog čvorišta (eHealth Information Hub). Sastoji od 3 osnovna transakcijska sustava:

 • eUputnica – elektronski medicinski dokument upućivanja pacijenta na obradu u specijalističku zdravstvenu ustanovu osigurava točnost upućivanja, prijenos relevantnih medicinskih podatka od uputnog do odredišnog liječnika
 • eNaručivanje – elektronski proces naručivanja u zdravstvene ustanove za usluge određene elektronskom uputnicom omogućava lako pronalaženje najboljeg termina u željenoj ustanovi te potvrdu ili promjenu narudžbe od strane uputnog liječnika ili samog pacijenta
 • eRecept – elektronski medicinski recept osigurava jednostavno i točno propisivanje lijekova od strane uputnog liječnika te njihovo podizanje u ljekarni od strane pacijenta te uz nužni nadzor i upute ljekarnika pri izdavanju lijeka
PROJEKTI

  Centralni sustav eNaročanje Republike Slovenije

   - uključuje kreiranje i razmjenu podataka o eUputnicama i eNarudžbama između primarnog liječnika i zdravstvenih sustava. Prilikom naručivanja, sustav nudi najbolji termin u željenoj ustanovi, te korisnik (uputni liječnik, liječnik specijalist ili pacijent) može potvrditi ili napraviti izmjenu narudžbe. Pacijent ima mogućnost pregleda podataka s eUputnice i kreiranja narudžbe putem Web aplikacije, kao i otkazivanje narudžbe. Dokumenti eUputnice i eNarudžbe napisani su prema openEHR standardu, koji predstavlja elektronički oblik zdravstvenih podataka i osigurava univerzalnu interoperabilnost svih oblika elektroničkih podataka. Svaka korisnička akcija u sustavu eNaročanje pohranjuje se u sustavu ATNA (Audit Trail i Node Authentication).

  Registar medicinski pomognute oplodnje (MPO)

  Centralno mjesto s informacijama dobiveno od strane Banke tkiva i MPO ustanova, o postupcima medicinski pomognute oplodnje i s njima povezanim podacima o pacijentima, stanicama, grupama uzroka neplodnosti, ozbiljnih štetnih događaja i reakcija, kao i informacije o terapijama.

  eNovorođenče 

  - sustav elektroničke prijave poroda čime su povezani informatički sustavi bolnica, informatički sustav HZZO-a (ZOROH), ordinacije pedijatara i liječnika opće obiteljske medicine primarne zdravstvene zaštite, Hrvatski zavod za javno zdravstvo te Ministarstvo uprave (matični ured i sustav eGrađani). Sustav dodjeljuje MBO-a novorođenom djetetu i automatsko uparuje s OIB-om, što osigurava brzinu, jednostavnost i točnost unosa te umanjuje mogućnost evidencije pogrešnog identiteta za novorođenu djecu.

  NAGRADE

  Za sustav eNaručivanje u ožujku 2013., IN2 grupa je dobila European IT & Software Excellence Award, u kategoriji rješenja godine za javni sektor. Istaknuto je da je nagrađeni sustav primjer utjecaja tehnologije na unapređenje kvalitete života šire društvene zajednice. Prvi je to put da je neka hrvatska tvrtka pobijedila u jednoj od kategorija, za koje je zabilježeno više od 3000 prijava iz 106 država.

  U svibnju 2013. godine IN2 grupa dobila je nagradu Microsoft Partner of the Year Award u kategoriji Javni sektor – zdravstvo. Vodeći kriterij za dobivanje globalne Microsoftove nagrade, pored tehnološke kvalitete, je njihov doprinos, kao tehnološki naprednih rješenja, u modernizaciji zdravstvenih sustava i promjeni načina isporuke zdravstvenih usluga.

  Više detalja pogledajte u brošuri eSustavi.


  INTERNACIONALNA TRŽIŠTA

  Na internacionalnim tržištima implementiramo rješenje Green Cube, integrirani bolnički informacijski sustav nove generacije, a koji se u potpunosti zasniva na Microsoft tehnologijama te, zajedno s Microsoft poslovnim rješenjima, u potpunosti pokriva sve bolničke procese u malim, srednjim ali i velikim bolničkim ustanovama bilo na klasičnoj hardverskoj arhitekturi ili u cloudu. 

  Green Cube je jedinstveno rješenje za sve bolnice okrenute poboljšanju efikasnosti korištenja svojih resursa, optimiziranju poslovnih procesa te podizanju kvalitete pružene zdravstvene skrbi i ishoda liječenja. Modularno, višejezično i skalabilno rješenje koje obuhvaća sve, od osnovnih komponenti jednog takvog sustava (sveobuhvatni medicinski karton pacijenta, sve administrativne prijeme i otpuste, poliklinički i stacionarni modul, modul za planiranje i izvršavanje operacija, modul za ljekarnu, modul za intenzivnu njegu, itd..) pa sve do naprednih funkcionalnosti, često karakterističnih za specijalističke ili dodatne module (kliničke smjernice i protokoli, jedinična terapija integrirana u modul ljekarne, sustav za upravljanje zalihama, potpuno konfigurabilni modul za fakturiranje, itd..). Portal za pacijente, mobilne aplikacije za doktore i sestre, redomat i slični dodaci zaokružuju Green Cube u idealno rješenje za sve moderne, progresivne i inovativne bolnice u 21. stoljeću.  

  Više informacija možete pronaći u Green Cube brošuri ili pogledati kratki informativni video.

  NUTRICIONIZAM

  P4 Platforma za personaliziranu prehranu u predškolskoj dobi

  U sklopu projekta P4, službenog naziva Koncept personalizirane uravnotežene prehrane u dječjim vrtićima kroz istraživačko-razvojnu platformu, koji provodi Dječja bolnica Srebrnjak, IN2 razvija informacijski sustav koji će omogućiti prikupljanje i razmjenu podataka između Dječje bolnice Srebrnjak te vrtićkih ustanova.

  Informacijski sustav omogućit će elektroničku izradu i distribuciju dnevnih jelovnika, dnevno prikupljanje informacija o konzumiranoj hrani, prikupljanje relevantnih podataka te slanje smjernica i uputa o prehrani dječjim vrtićima i roditeljima.

  Osim navedenog, sustav će omogućiti prikupljanje podataka antropometrijskih mjerenja i praćenje fizičke aktivnosti te slanje povratnih informacija roditeljima o rezultatima mjerenja. Unapređenjem informatičkog sustava te njegovom adaptacijom za potrebe dječjih vrtića, omogućit će se jednostavna primjena prilagođenih vrtićkih jelovnika djeci sukladno njihovim individualnim potrebama, kao i usvajanje zdravih prehrambenih navika. Navedenim sustavom će se, između ostalog, uspostaviti komunikacijska veza između dječje bolnice Srebrnjak i drugih vrtića, što će omogućiti razmjenu podataka u realnom vremenu i mogućnost pravodobne prilagodbe jelovnika.

  Na temelju prikupljenih podataka i znanstveno-istraživačkog rada, predviđena je izrada Registra alergija kojim će se omogućiti implementacija optimalne zdravstvene usluge u obliku individualno prilagođene pravilne prehrane.

  Više zanimljivosti o projektu:

  Predstavljanje P4 u TV emisiji

  IN2 razvija napredno tehnološko rješenje u partnerstvu s Dječjom bolnicom Srebrnjak


  *Projekt je financirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

  Glavna platforma IN2 grupe primarno namijenjena informatizaciji bolnica je Integrirani Bolnički Informacijski Sustav – IBIS. Kao cjelovito rješenje podržava sve ključne bolničke procese (medicinske, administrativne i financijske - od prijema do otpusta, od nabave lijekova i medicinskog materijala do primjene na pacijentu, od zapošljavanje liječnika do obračuna plaće, od tjednih kolegija do strateškog upravljanja bolnicom). Sustav je prilagođen i za potrebe domova zdravlja. IBIS svojom inovativnom kombinacijom softvera, usluga i tehnologije obuhvaća aplikacije za upravljanje podacima pacijenata, aplikacije za podršku u liječenju, aplikacije za praćenje poslovanja bolnice te aplikacije za podršku u odlučivanju i upravljanju bolnicom. 

  Više informacija o IBISu možete pronaći u brošuri IBIS


  Osnovne cjeline IBIS sustava, koje su međusobno potpuno integrirane, ali mogu funkcionirati i samostalno su:

  BIS (Bolnički Informacijski Sustav) - sustav namijenjen podršci poliklinike, stacionara i dnevne bolnice u segmentu dijagnostike, liječenja i njege pacijenata te fakturiranja pruženih usluga. Osim centralnog EHR-a, sastavni dio BIS-a su i razni specijalističkih moduli (npr. operacijske sale, transfuzija, fizikalna medicina, ginekologija, bolnička prehrana, sestrinska dokumentacija, smjernice upućivanja, i niz drugih). Sa svojim najnovijim mobilnim dodatkom (mVizita) osigurava 24/7 dostupnost podataka o pacijentima bez obzira na lokaciju liječnika, te evidenciju postupaka uz krevet pacijenta. Dio BIS-a je i OHBP_modul uz pomoć kojeg se povećava učinkovitost i brzina obrade pacijenata na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. BIS posjeduje sve integracijske komponente na CEZIH sustave, kao i HL7 konektore prema različitim RIS, PACS i LIS sustavima.

  Više informacija o BISu možete pronaći u brošuri BIS.


  PIS (Poslovni Informacijski Sustav) – sustav za podršku administrativno financijskim procesima u zdravstvenim ustanovama poput nabave, ljekarne, skladišta, financija i računovodstva, kontrolinga itd. IN2 grupa nudi nekoliko različitih PIS sustava namijenjenih zdravstvenim ustanovama različite veličine i složenosti.


  HR (Human Resources) – sustav za upravljanje ljudskim resursima. Podržava procese evidencije radnog vremena, kadrovske evidencije te obračuna plaća. Generira sve podatke potrebne za nacionalni COP sustav.


  BI - (Bussiness Intelligence) - sustav za praćenje pokazatelja poslovanja bolnice namijenjen srednjem i višem managementu te službi kontrolinga. Crpi podatke iz BIS, PIS i HR sustava i prilagođava ih za razne analize.

  *Više informacija o IBISu i ostalim IN2 rješenjima iz područja zdravstva možete pronaći u brošurama.


  Green Cube

  Integrirani bolnički informacijski sustav nove generacije, a koji se u potpunosti zasniva na Microsoft tehnologijama te, zajedno s Microsoft poslovnim rješenjima, u potpunosti pokriva sve bolničke procese u malim, srednjim, ali i velikim bolničkim ustanovama bilo na klasičnoj hardverskoj arhitekturi ili u cloudu. Jedinstveno rješenje za bolnice koje obuhvaća sve, od osnovnih funkcionalnosti takvog sustava do naprednih funkcionalnosti, često karakteristične za specijalističke ili dodatne module.


  Program osposobljavanja za implementaciju i održavanje


  Program BIS certifikacije osmišljen je s ciljem edukacije i osiguranja kompetencija osoba na poslovima implementacije i održavanja IN2 BIS sustava. Program je idealan za sve partnere kao i djelatnike zdravstvenih ustanova koji žele usvojiti znanje potrebno za održavanje BIS sustava te samostalno administriranje i implementacije novih funkcionalnosti i verzija BIS sustava. Za uspješno svladavanje programa potrebno je završiti tečaj za pojedine module koji organizira IN2 d.o.o. 


  Program certifikacije za BIS administratora sastoji se od slijedećih modula :

  • Fakturiranje (40h)  
  • Naručivanje (40h)  
  • Matični podaci (40h)  
  • Integracije sa vanjskim sustavima (40h)  
  • Izvještajni sustav i Akreditacija (40h)  
  • Medicinska dokumentacija (20h)  
  • Sestrinska dokumentacija (20h)
  Tečajevi se održavaju u prostorijama IN2 d.o.o. - ured Pula, Trg I istarske brigade 10, 52100 Pula. Završetkom pojedinih modula polaznik dobije potvrdu koja potvrđuje svladavanje tematske cjeline (modula). Uspješnim završetkom i polaganjem svih sedam (7) navedenih modula polaznik stječe status „Ovlašteni BIS administrator“, za što se izdaje certifikat.

  Tečaj se održava po upitu polaznika kada se za tečaj prijavi najmanje pet (5) polaznika, a organizirat će se u uzastopne radne dane od dogovorenog početka tečaja u radno vrijeme (od 8:00 – 16:00 sati). Cijena jednog tečaja od 40h je 19.800 kn, a tečaja od 20h 9.900 kn po polazniku. Uključuje pohađanje tečaja, polaganje ispita i izdavanje certifikata. Prijava polaznika za tečaj obavlja se slanjem prijave na e-mail adresu: in2@in2.hr, nakon čega će kandidatima e-mailom biti dostavljene potrebne informacije.

  BioNET LIS je skup modula koji zajedno čine fleksibilan i isplativ laboratorijski informacijski sustav namijenjen automatizaciji procesa u laboratoriju, od prijema i označavanja uzorka, preko akvizicije rezultata s analitičkih instrumenata, do naprednog izvještajnog sustava i obračuna. Uspješne implementacije u stotinjak laboratorija u pet država dokazuju da je BioNET LIS u potpunosti prilagođen radu u privatnim laboratorijima kao i u javnim zdravstvenim ustanovama.

  Svi uzorci se označavaju barkodom što smanjuje mogućnost greške u identifikaciji uzorka, omogućuje potpunu integraciju s analitičkim instrumentima te posljedično, u sinergiji s modulom za autovalidaciju, drastično smanjenje TAT (Turn Around Time). Podržana je integracija s više od 250 različitih instrumenata dostupnih na tržištu (Roche, Abbott, Beckman Coulter, Siemens, Radiometer, Phadia, Sebia, IL itd.)

  Niz funkcionalnosti olakšava odgovornim osobama potvrđivanje nalaza, ali i značajno podiže kvalitetu te ubrzava proces izdavanja nalaza laboratorijskih pretraga.

  Integracija s različitim BIS sustavima omogućena je korištenjem HL7 protokola, međunarodno priznatog standarda za razmjenu medicinskih podataka, a dostupni su i drugi načini distribucije nalaza laboratorijskih pretraga kao što je korištenje web servera ili ispis nalaza na udaljene pisače.

  Uz osnovno programsko rješenje dostupna su i razna dodatna hardverska i softverska unapređenja BioNET LIS-a.

  Više informacija o BioNET LISu možete pronaći u brošuri BioNET_LIS

  sortIN – uređaj za automatizirano zaprimanje i sortiranje uzoraka

  PipIN – uređaj za evidentiranje uzimanja uzoraka

  ArhivIN – uređaj za brzu pohranu i dohvat biokemijskih uzoraka

  SkladIN ­– sustav namijenjen vođenju materijalnog knjigovodstva modernih biokemijskih laboratorija, ali je primjenjiv i na bolničke odjele

  Integrirana čekaonica – integracija bolničkog redomata i PipIN-a

  Redomat – osnovna varijanta s dva upisna šaltera, integrirano s LIS-om

  Platforma eZdravlja razvijena je za potrebe integracije postojećih zdravstvenih informacijskih sustava u jedinstvenu cjelinu (nacionalna, regionalna ili pak razina velikih gradova) na konceptu informacijskog čvorišta (eHealth Information Hub). Sastoji od 3 osnovna transakcijska sustava:

  • eUputnica – elektronski medicinski dokument upućivanja pacijenta na obradu u specijalističku zdravstvenu ustanovu osigurava točnost upućivanja, prijenos relevantnih medicinskih podatka od uputnog do odredišnog liječnika
  • eNaručivanje – elektronski proces naručivanja u zdravstvene ustanove za usluge određene elektronskom uputnicom omogućava lako pronalaženje najboljeg termina u željenoj ustanovi te potvrdu ili promjenu narudžbe od strane uputnog liječnika ili samog pacijenta
  • eRecept – elektronski medicinski recept osigurava jednostavno i točno propisivanje lijekova od strane uputnog liječnika te njihovo podizanje u ljekarni od strane pacijenta te uz nužni nadzor i upute ljekarnika pri izdavanju lijeka
  PROJEKTI

   Centralni sustav eNaročanje Republike Slovenije

    - uključuje kreiranje i razmjenu podataka o eUputnicama i eNarudžbama između primarnog liječnika i zdravstvenih sustava. Prilikom naručivanja, sustav nudi najbolji termin u željenoj ustanovi, te korisnik (uputni liječnik, liječnik specijalist ili pacijent) može potvrditi ili napraviti izmjenu narudžbe. Pacijent ima mogućnost pregleda podataka s eUputnice i kreiranja narudžbe putem Web aplikacije, kao i otkazivanje narudžbe. Dokumenti eUputnice i eNarudžbe napisani su prema openEHR standardu, koji predstavlja elektronički oblik zdravstvenih podataka i osigurava univerzalnu interoperabilnost svih oblika elektroničkih podataka. Svaka korisnička akcija u sustavu eNaročanje pohranjuje se u sustavu ATNA (Audit Trail i Node Authentication).

   Registar medicinski pomognute oplodnje (MPO)

   Centralno mjesto s informacijama dobiveno od strane Banke tkiva i MPO ustanova, o postupcima medicinski pomognute oplodnje i s njima povezanim podacima o pacijentima, stanicama, grupama uzroka neplodnosti, ozbiljnih štetnih događaja i reakcija, kao i informacije o terapijama.

   eNovorođenče 

   - sustav elektroničke prijave poroda čime su povezani informatički sustavi bolnica, informatički sustav HZZO-a (ZOROH), ordinacije pedijatara i liječnika opće obiteljske medicine primarne zdravstvene zaštite, Hrvatski zavod za javno zdravstvo te Ministarstvo uprave (matični ured i sustav eGrađani). Sustav dodjeljuje MBO-a novorođenom djetetu i automatsko uparuje s OIB-om, što osigurava brzinu, jednostavnost i točnost unosa te umanjuje mogućnost evidencije pogrešnog identiteta za novorođenu djecu.

   NAGRADE

   Za sustav eNaručivanje u ožujku 2013., IN2 grupa je dobila European IT & Software Excellence Award, u kategoriji rješenja godine za javni sektor. Istaknuto je da je nagrađeni sustav primjer utjecaja tehnologije na unapređenje kvalitete života šire društvene zajednice. Prvi je to put da je neka hrvatska tvrtka pobijedila u jednoj od kategorija, za koje je zabilježeno više od 3000 prijava iz 106 država.

   U svibnju 2013. godine IN2 grupa dobila je nagradu Microsoft Partner of the Year Award u kategoriji Javni sektor – zdravstvo. Vodeći kriterij za dobivanje globalne Microsoftove nagrade, pored tehnološke kvalitete, je njihov doprinos, kao tehnološki naprednih rješenja, u modernizaciji zdravstvenih sustava i promjeni načina isporuke zdravstvenih usluga.

   Više detalja pogledajte u brošuri eSustavi.


   Na internacionalnim tržištima implementiramo rješenje Green Cube, integrirani bolnički informacijski sustav nove generacije, a koji se u potpunosti zasniva na Microsoft tehnologijama te, zajedno s Microsoft poslovnim rješenjima, u potpunosti pokriva sve bolničke procese u malim, srednjim ali i velikim bolničkim ustanovama bilo na klasičnoj hardverskoj arhitekturi ili u cloudu. 

   Green Cube je jedinstveno rješenje za sve bolnice okrenute poboljšanju efikasnosti korištenja svojih resursa, optimiziranju poslovnih procesa te podizanju kvalitete pružene zdravstvene skrbi i ishoda liječenja. Modularno, višejezično i skalabilno rješenje koje obuhvaća sve, od osnovnih komponenti jednog takvog sustava (sveobuhvatni medicinski karton pacijenta, sve administrativne prijeme i otpuste, poliklinički i stacionarni modul, modul za planiranje i izvršavanje operacija, modul za ljekarnu, modul za intenzivnu njegu, itd..) pa sve do naprednih funkcionalnosti, često karakterističnih za specijalističke ili dodatne module (kliničke smjernice i protokoli, jedinična terapija integrirana u modul ljekarne, sustav za upravljanje zalihama, potpuno konfigurabilni modul za fakturiranje, itd..). Portal za pacijente, mobilne aplikacije za doktore i sestre, redomat i slični dodaci zaokružuju Green Cube u idealno rješenje za sve moderne, progresivne i inovativne bolnice u 21. stoljeću.  

   Više informacija možete pronaći u Green Cube brošuri ili pogledati kratki informativni video.

   P4 Platforma za personaliziranu prehranu u predškolskoj dobi

   U sklopu projekta P4, službenog naziva Koncept personalizirane uravnotežene prehrane u dječjim vrtićima kroz istraživačko-razvojnu platformu, koji provodi Dječja bolnica Srebrnjak, IN2 razvija informacijski sustav koji će omogućiti prikupljanje i razmjenu podataka između Dječje bolnice Srebrnjak te vrtićkih ustanova.

   Informacijski sustav omogućit će elektroničku izradu i distribuciju dnevnih jelovnika, dnevno prikupljanje informacija o konzumiranoj hrani, prikupljanje relevantnih podataka te slanje smjernica i uputa o prehrani dječjim vrtićima i roditeljima.

   Osim navedenog, sustav će omogućiti prikupljanje podataka antropometrijskih mjerenja i praćenje fizičke aktivnosti te slanje povratnih informacija roditeljima o rezultatima mjerenja. Unapređenjem informatičkog sustava te njegovom adaptacijom za potrebe dječjih vrtića, omogućit će se jednostavna primjena prilagođenih vrtićkih jelovnika djeci sukladno njihovim individualnim potrebama, kao i usvajanje zdravih prehrambenih navika. Navedenim sustavom će se, između ostalog, uspostaviti komunikacijska veza između dječje bolnice Srebrnjak i drugih vrtića, što će omogućiti razmjenu podataka u realnom vremenu i mogućnost pravodobne prilagodbe jelovnika.

   Na temelju prikupljenih podataka i znanstveno-istraživačkog rada, predviđena je izrada Registra alergija kojim će se omogućiti implementacija optimalne zdravstvene usluge u obliku individualno prilagođene pravilne prehrane.

   Više zanimljivosti o projektu:

   Predstavljanje P4 u TV emisiji

   IN2 razvija napredno tehnološko rješenje u partnerstvu s Dječjom bolnicom Srebrnjak


   *Projekt je financirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

   Izdvojene reference

   KBC Zagreb
   Zatvori
   • 2010. – instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 5280 aktivnih korisnika na 1630 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar – sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eListe čekanja, eUputnica i eNalaz, eUsluge, eNovorođenče)
   • Mobilne aplikacije: mEMR – aplikacija za liječnike
   KBC Rijeka
   Zatvori
   • 2009. – instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Oko 3000 aktivnih korisnika na 890 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar – sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eListe čekanja, DTP kontroling, eBolnica BI)
   KB Dubrava
   Zatvori
   • 2003. – instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 1760 aktivnih korisnika na 540 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar – sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eListe čekanja, DTP kontroling, eUsluge, eBolnica BI)
   • 2016. - instalacija CheckIn2 kioska za samostalni prijem pacijenata
   OB Varaždin
   Zatvori
   • 2011. – instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 1300 aktivnih korisnika na 355 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (eNaručivanje, eListe čekanja, eUputnica i eNalaz, eBolnica BI, eNovorođenče)
   OB Pula
   Zatvori
   • 1996. – instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 980 aktivnih korisnika na 320 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (eNaručivanje, eListe čekanja, eUputnica i eNalaz, Akreditacija)
   OB Šibenik
   Zatvori
   • 2008. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 780 aktivnih korisnika na 215 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (eNaručivanje, eListe čekanja, eUputnica i eNalaz, eNovorođenče)
   OB Karlovac
   Zatvori
   • 2006. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Oko 750 aktivnih korisnika na 250 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (eUputnica i eNalaz, eUsluge, eNovorođenče, eBolnica BI, Akreditacija)
   OB Bjelovar
   Zatvori
   • 2005. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 700 aktivnih korisnika na 200 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar – sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eListe čekanja, eUputnica i eNalaz, eUsluge, eBolnica BI, Akreditacija, HospitalCard – sustav za evidenciju rada zaposlenika)
   OB Zabok
   Zatvori
   • 1999. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 550 aktivnih korisnika na 175 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar – sustav za bolničku prehranu, eNovorođenče,
   • Mobilne aplikacije: mNurse – tablet aplikacija za medicinske sestre
   OB Virovitica
   Zatvori
   • 2007. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Oko 540 aktivnih korisnika na 145 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar – sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eListe čekanja, eUputnica i eNalaz, DTP kontroling, eBolnica BI)
   KDB Klaićeva
   Zatvori
   • 2009. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 470 aktivnih korisnika na 185 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar - sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eUputnica i eNalaz)
   • Mobilne aplikacije: mNurse – tablet aplikacija za medicinske sestre
   • 2016. - instalacija CheckIn2 kioska za samostalni prijem pacijenata
   Županijska bolnica Čakovec
   Zatvori
   • 2003. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 620 aktivnih korisnika na 235 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar - sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eUputnica i eNalaz, eListe čekanja, eBolnica BI)
   OB Dubrovnik
   Zatvori
   • 2002. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • 940 aktivnih korisnika na 260 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar - sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eUputnica i eNalaz, eListe čekanja)
   OB Koprivnica
   Zatvori
   • 2009. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 680 aktivnih korisnika na 200 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar - sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eUputnica i eNalaz, eListe čekanja, eBolnica BI)
   OB Slavonski Brod i Nova Gradiška
   Zatvori
   • 2006. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • Preko 1700 korisnika na 440 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (eNaručivanje, eUputnica i eNalaz, eListe čekanja, eBolnica BI, DTP kontroling, Akreditacija)
   OB Požega
   Zatvori
   • 2006. - instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS)
   • 720 korisnika na 225 instaliranih računala
   • Dodatni moduli: (Dijetetičar - sustav za bolničku prehranu, eNaručivanje, eUputnica i eNalaz, eListe čekanja, eUsluge, eBolnica BI, eNovorođenče)
   KBC Zagreb
   Zatvori
   • 2005 - instalacija LIS-a na lokalitetima Hitni laboratorij i Jordanovac
   • 2006 - instalacija LIS-a na lokalitetu Redovni laboratorij
   • 2007 - instalacija LIS-a na lokalitetu Petrova
   • 47 radnih mjesta, 43 analizatora spojena u LIS, POCT analizatori, HL7 integracija s BIS-om, Sortin (uređaj za automatizirani prijem uzoraka barkodiranih na odjelu)
   KBC Split
   Zatvori
   • 2010 - instalacija LIS-a na lokalitetu Križine
   • 2013 – instalacija LIS-a na lokalitetu Firule
   • 26 radnih mjesta, 39 analizatora spojenih u LIS
   UKC Republike Srpske Banja Luka
   Zatvori
   • 2015 – instalacija LIS-a
   • Lokalizacija
   • 15 radnih mjesta, 12 analizatora spojenih u LIS, redomat, pipin (uređaj za evidenciju uzorkovanja)
   • HL7 integracija s HIS-om
   Univerzitetska Klinika za onkologija i radioterapija Skopje
   Zatvori
   • 2015 – instalacija LIS-a
   • Lokalizacija na Makedonski jezik i ćirilićno pismo
   • HL7 integracija s HIS-om
   KBC Rijeka
   Zatvori
   • 2006 - instalacija LIS-a na lokalitetu Sušak
   • 2007 - instalacija LIS-a na lokalitetu Kantrida
   • 2008 - instalacija LIS-a na lokalitetu Rijeka
   • 40 radnih mjesta, 32 analizatora spojen u LIS, HL7 integracija s BIS-om, redomat, pipin (uređaj za evidenciju uzorkovanja)
   KB Dubrava
   Zatvori
   • 2013 – instalacija LIS-a
   • 18 radnih mjesta,
   • 22 analizatora spojena u LIS,
   • HL7 integracija s BIS-om, redomat, pipin (uređaj za evidenciju uzorkovanja),
   • Sortin (uređaj za automatizirani prijem uzoraka barkodiranih na odjelu)
   DZ Primorsko-goranske županije
   Zatvori
   • 2013 – instalacija LIS-a
   • 7 lokaliteta (Rijeka, Krk, Rab, Delnice, Mali Lošinj, Opatija, Crikvenica)
   • 31 radno mjesto
   • 40 analizatora spojena u LIS
   Opća bolnica Pula
   Zatvori
   • 2 lokaliteta (Negrijeva i Zagrebačka)
   • 2006 – instalacija LIS-a
   • 15 radnih mjesta
   • 23 analizatora spojena u LIS
   • POCT analizatori
   • HL7 integracija s BIS-om
   KB Merkur
   Zatvori
   • 2008 – instalacija LIS-a na lokalitetu Merkur
   • 2008 – instalacija LIS-a na lokalitetu Vuk Vrhovac
   • 38 radnih mjesta, 27 analizatora spojenih u LIS, HL7 integracija s BIS-om
   KBC Osijek
   Zatvori
   • 2005 - instalacija LIS-a
   • 3 laboratorija (Hitni, Redovni, Maternite)
   • 25 radnih mjesta, 30 analizatora spojenih u LIS, HL7 integracija s BIS-om
   Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske
   Zatvori
   • 2012 – razvoj eListe čekanja i eNaručivanje
   • 2013 – nagrada Microsoft Partner of the Year – Public Sector za projekt i rješenje eListe čekanja i eNaručivanje
   • 2014 – spajanje bolnica na eUputnicu i eKarton
   • 2015 – spajanje bolnica na eBolnica BI sustav
   Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
   Zatvori
   • 2012 – razvoj eListe čekanja i eNaručivanje
   • 2013 – nagrada Microsoft Partner of the Year – Public Sector za projekt i rješenje eListe čekanja i eNaručivanje
   • 2014 – spajanje bolnica na eUputnicu i eKarton
   • 2015 – spajanje bolnica na eBolnica BI sustav
   Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
   Zatvori
   • 2013 – eNaručivanje (eNaročanje)
   • 2014 – eUputnica (eNapotnica)
   • 2015 – puna produkcija sustava i spajanje na 500+ zdravstvenih ustanova u Republici Sloveniji
   Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije
   Zatvori
   • 2013 – eNaručivanje (eNaročanje)
   • 2014 – eUputnica (eNapotnica)
   • 2015 – puna produkcija sustava i spajanje na 500+ zdravstvenih ustanova u Republici Sloveniji
   Bona Dea International Hospital – Baku, Azerbaijan
   Zatvori

   • 2018. – instalacija Bolničkog informatičkog sustava (BIS) – Green Cube
   • preko 500 aktivnih korisnika na 300 instaliranih računala
   • 26 modula s dodatkom portala za pacijente i redomatom
   • puni opseg integracija (LIS, PACS, Monitori za praćenje vitalnih znakova, Poslovni informacijski sustav)
   • 2018. – instalacija Laboratorijskog informacijskog sustava (LIS)


   Hanoi French Hospital – Hanoi, Vietnam
   Zatvori

   • 2018. – instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS) – Green Cube
   • Preko 250 aktivnih korisnika koji koriste BIS u punom opsegu s dodatkom portala za pacijente
   • Puni opseg integracija (LIS, PACS, Monitori za praćenje vitalnih znakova, Poslovni informacijski sustav, Microsoft Active Directory, SMS podsjetnici)
   • 2018. – instalacija Laboratorijskog informacijskog sustava

   Caresa Home Care - Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
   Zatvori

   • 2019. – instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS) – Green Cube
   • Medicinska ustanova za kućnu njegu s 20 aktivnih korisnika
   • 9 modula podržanih s portalom za pacijente

   Madeeda Long-Term Care hospital - Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
   Zatvori

   • 2021. – instalacija Bolničkog informacijskog sustava (BIS) – Green Cube (u tijeku)
   • Bolnica za dugoročnu njegu (329 kreveta) s Centrom za rehabilitaciju i dijalizu
   • 26 modula podržanih uz portal za pacijente
   • Puni opseg integracija (LIS, PACS, Monitori za praćenje vitalnih znakova, Poslovni informacijski sustav, Microsoft Active Directory)
   • 2021. – instalacija Laboratorijskog informacijskog sustava (LIS)

   Naše web stranice koriste kolačiće kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naša Pravila privatnosti. Pregledavanjem web stranice slažete se s uvjetima korištenja.