SEKTOR GOSPODARSTVA

Omogućujemo vam brz i efikasan prolazak kroz digitalnu transformaciju. 

Pružamo rješenja za digitalizaciju ključnih područja vašeg poslovanja.

Jaka prisutnost i know-how u Core IT sustavima i integracijskim platformama omogućuje nam isporuku kompletnog i zaokruženog rješenja, odnosno čini nas end-to-end partnerom za planiranje, dizajn i implementaciju.


ERP rješenja

IN2opus*erp - Integralno rješenje za upravljanje poslovnim procesima u maloprodaji, veleprodaji i distribuciji

 • Potpun pregled poslovanja: U svakom trenutku su vam dostupni podaci svih segmenata poslovanja.
 • Intuitivno korištenje sustava, jednostavno i brzo uhodavanje novih korisnika
 • Brz i jednostavan pristup podacima u svim potrebnim formatima: izvještaji u *.XLS formatu na jedan klik

Preuzmi IN2opus*erp brošuru


Digitalizacija poslovanja

IN2bpm

IN2 Business Proces Management jednostavan je i moderan alat za digitalizaciju poslovanja. Značajno skraćuje vrijeme obrade i ovjere dokumenata te maksimalno olakšava upravljanje radnim zadacima i poslovnim procesima.


 • Niste sigurni je li račun stigao u organizaciju?
 • Partner vam je poslao ugovor na potpis, ali ne znate ‘gdje je zapeo’?
 • Potpisne mape i hrpa dokumenata čekaju vaše potpisivanje?  
 • Zapisnik trebate hitno potpisati, ali nemate sve potrebne informacije i potvrde o uspješno odrađenom poslu?
 • Idete na godišnji i niste sigurni tko će ovjeriti i potpisati dokumente umjesto vas?
            Digitalizirajte poslovanje već danas!
 • pregledajte i odobrite dokumente odmah, putem mobitela, računala, na putu, na radnom mjestu...
 • oslobodite radni prostor fizičke dokumentacije
 • ovjerite i odobrite dokumente elektroničkim putem
 • definirajte proces ovjere i odobravanja uz IN2 konzultante i sustav će raditi za vas.

IN2bpm
• web aplikacija dostupna putem mobilnih i desktop uređaja
• alat za različite tipove poslovnih procesa (ulazni računi, ugovori, izlazni računi, odobravanje zahtjeva i odluke, projektne dokumentacije i slično)
• sadrži velik broj ugrađenih funkcionalnosti (notifikacije, upravljanje zadacima, slijedno ili paralelno odobravanje...)
• namijenjen svim organizacijama neovisno o vrsti poslovanja, broju zaposlenih i veličini organizacije.

Zašto odabrati IN2bpm
• sustav dokazan u praksi za više od 60 različitih procesa
• jedan alat za različite tipove procesa
• informacija dostupna odmah: gdje je dokument, u kojem je statusu...
• vrijeme odobravanja se mjeri u minutama, ne satima
• proces kolanja i odobravanja dokumentacije prilagođava se vašim potrebama
• implementacija procesa se mjeri u danima, ne mjesecima
• otvorenost za integraciju s drugim sustavima.

Preuzmi brošuru za više informacija o IN2_BPM.pdf.ePisarnica / eUred

Sveobuhvatan informacijski sustav za digitalizaciju uredskog poslovanja.  

Predstavlja jezgru uredskog poslovanja prema digitalnim procesima: skeniranja, urudžbiranja u pisarnici, digitalizacije (OCR) dokumenata, barkodiranja, interne kolaboracije predmeta, stvaranja izlaznih dokumenata po predlošcima, dinamičkog proširivanja modela podataka, praćenja radnih tijekova, pismohrane i integracije s okolinom (IN2bpm, DMS, ERP, računi, ugovori, elektronički potpis, itd.). 

Digitalnom transformacijom se poslovi uredskog poslovanja više ne obavljaju samo u pisarnici kroz upis u evidencije, nego su digitalizirani i inicirani kao elektronički predmeti te raspoređeni u rad zaposlenicima digitalnim kanalima. Zaposlenicima omogućava brzo rješavanje radnih zaduženja, automatsko urudžbiranje, izvještavanje o obavljenim aktivnostima te uvid u sve poslove u kojima su sudjelovali na transparentan, potpuno digitalan način bilo kad i bilo gdje.

Učinkovitost

Pregledavanje i brzo pretraživanje, uvid u cjelokupni digitalni spis, praćenje rokova, pravovremeno informiranje i statističko izvještavanje. Interoperabilnost.

Upravljanje

Unutarnje ustrojstvo, djelokrug rada, vrste dokumenata, kolaboracijski tijekovi, upisnici, prilagodba dodatnih podataka, predlošci, konfiguracija ovlaštenja i pristupa.

Kolaboracija

Definiranje smjerova kretanja spisa, presignacije, odobravanja, digitalno potpisivanje, arhiviranje.

Digitalizacija

Primitak pismena, skeniranje, klasifikacija dokumenata, osnivanje digitalnog predmeta, upis u registar stranaka.

Obrada

Raspoređivanje, notifikacije, primanje, rješavanje, izrada dokumenata.


Maloprodaja

IN2maloprodaja - jedinstveno rješenje za podršku maloprodajnom poslovanju!


 • jednostavno i intuitivno korištenje
 • visoka parametrizacija sustava
 • online i offline mode rada
 • interaktivnost
Neka u centru vaše pažnje budu poslovni ciljevi, a rješenje IN2maloprodaja u centru vaših maloprodajnih operacija.

Za više informacija o rješenju IN2_maloprodaja.pdf, preuzmite brošuru. 

Ljudski potencijali

IN2hr - Aplikativno rješenje za podršku upravljanja ljudskim resursima


IN2hr - još jedan član tima koji vam pomaže!

 • Automatizacija procesa
 • Intuitivnost i jednostavnost korištenja
 • Podrška poslovnom odlučivanju
 • Jednostavna integracija s ostalim sustavima
 • Prilagodljivost svim aspektima vašeg poslovanja


Godišnji odmori

Potpuno automatizirano generiranje prava na GO i automatski izračun razmjernog i preostalog GO.

Obračun primanja i drugog dohotka

Jednostavna kontrola i praćenje troškova, signalizacija sustava za neoporezive limite. 

Organizacijska struktura

Fleksibilno definiranje više verzija organizacijske strukture. Praćenje i čuvanje svih promjena strukture. 

Više tvrtki

Upravljanje ljudskim resursima različitih poslovanja na istom sustavu. 

Radno vrijeme

Potpuna automatizacija evidencije smjenskog rada i automatsko slanje u obračun plaća. 

Praćenje svih procesa

Mogućnost odobravanja svakog procesa uz email notifikacije za sve akcije sustava. 

Izvještaji

Preuzimanje podataka u vizualno privlačnom i preglednom obliku spremnom za korištenje. 

Upravljanje ovlaštenjima

Jednostavno podnošenje zahtjeva za sebe i druge kroz mogućnosti dodjeljivanja prava i uloga na procese i podatke u sustavu.


GIS rješenja

Razvoj složenih GIS sustava i izgradnja programskih rješenja prema zahtjevima korisnika.

Članica IN2 grupe specijalizirana za razvoj i implementaciju prostornih informacijskih sustava je tvrtka kćer IGEA. Uz primjenu GIS-a kao dominantnog područja rada, posebna vrijednost Igee je poznavanje rada državne administracije i lokalne uprave te određenih problemskih domena poput zemljišne knjige i katastra, pravosuđa, imovina i prostornog planiranja.

IGEO GIS platforma


Web bazirano GIS rješenje za kreiranje i uređivanje prostornih podataka i kartografskih prikaza, te analizu, prezentaciju i razmjenu podataka.
Baza je za razvoj brojnih GIS portala koji geodetima, državnim tijelima i cjelokupnoj javnosti omogućuju jednostavan pristup velikoj količini prostornih i srodnih podataka u obliku koji je svakom jasan, strukturiran i jednostavan za pretvaranje u korisne informacije!
Interoperabilnost bazirana na Servisima i rješenje usklađeno s INSPIRE direktivom i tehnologija koja u potpunosti podržava OGC standarde.Enterprise GIS transakcijski sustavi 

daju potrebnu podršku vašem poslovanju i olakšavaju digitalizaciju poslovnih procesa.

Zemljišna administracija  

Zemljišna administracija i javni sektor su područja u kojima je IGEA prisutna od samih početaka njihove informatizacije s nizom uspješno realiziranih velikih projekata što je rezultat izvrsnog poznavanja zakonodavnih okvira i poslovnih procesa u domeni katastra i zemljišne knjige.

Upravljanje predmetima  

Softverska rješenja iz domene upravljanja predmetima su bazirana na vlastitoj CMP platformi i prilagođavana zahtjevima projekta i korisnika uvažavajući zakonske okvire, specifičnosti, dimenzije, potrebna povezivanja s drugim sustavima te rješenjima koja mogu uključivati više integriranih proizvoda drugih proizvođača.

Upravljanje imovinom 

Informacijski sustav za evidenciju imovine predstavlja kompletno rješenje za upravljanje imovinom – od evidencije osnovnih informacija o pojedinim nekretninama, definiranja korištenja nekretnine, do prikaza nekretnina na raznim prostornim podlogama u GIS pregledniku.


Saznajte više o uslugama i rješenjima tvrtke IGEAQMS i Poljoprivreda

Članica IN2 grupe, tvrtka kćer Pardus radi robusna, prilagodljiva i skalabilna rješenja koja dolaze s bogatim skupom funkcionalnosti koje omogućuju brzu implementaciju, osiguravaju ispunjenje sadašnjih i budućih poslovnih ciljeva te zadovoljenje regulatornih zahtjeva. Zahvaljujući arhitekturi i primijenjenim tehnologijama, Pardusova rješenja mogu se instalirati bilo na opremi klijenta ili mogu biti stavljena na raspolaganje iz cloud okoline. Implementacijom informacijskih sustava u oblaku” smanjuju se početni troškovi implementacije, značajno smanjuju troškovi održavanje infrastrukture, a istovremeno se dobiva siguran i pouzdan sustav koji raste s potrebama.

eQMS::LIMS

Primjenom ovog LIMS sustava uspostavlja se potpuni nadzor nad postupcima kontrole sigurnosti i kvalitete proizvoda, sirovina, postupaka nabave, proizvodnih procesa i okolišnih pokazatelja. eQMS::LIMS omogućuje uspostavu i provođenje dokazive sljedivosti osiguravajući tako održavanje usklađenosti sa zakonskim propisima i usvojenim standardima te na taj način znatno olakšava implementaciju i svakodnevno provođenje regulatornih zahtjeva. Ovaj suvremeni LIMS sustav svojim se funkcionalnostima proteže izvan laboratorija, osobito u području upravljanja kvalitetom, omogućujući sustavno praćenje i nadzor nad svim resursima te audit svih poslovnih cjelina. Više o eQMS::LIMS

eQMS::DNA

Softversko rješenje za održavanje i pretragu baze humanih DNK profila. eQMS::DNA podržava konfigurabilni broj lokusa, omogućuje rad s više uzoraka po osobi te više profila po uzorku, a DNK bazu moguće je pretraživati i po profilu dobivenom iz uzoraka koji sadrže materijal više donora (tzv. “mixed stain“). eQMS::DNA podržava rad s profilima temeljenim na CODIS Core STR Loci markerima i sukladan je s FDA preporukama 21 CFR Part 11. Ovaj sustav svoju primjenu, osim u humanoj DNK forenzici, pronalazi i u prehrambenoj industriji kao pouzdan alat za utvrđivanja vjerodostojnosti istaknutih deklaracija i osiguranje dokazive sljedivosti. Pardusova DNK baza podataka neprestano se unaprijeđuje i usklađuje s ENFSI DNA Workgroup preporukama.

eQMS::PL

Informacijski je sustav za upravljanje kvalitetom privatnih robnih marki (private label quality management). eQMS::PL pokriva sve procese od ispitivanja tržišta, preko razvoja novog proizvoda do njegova uvođenja na police trgovine kao robne marke trgovca. Sustav podržava kreiranje godišnjih planova redovite kontrole kao i praćenje izvršenja plana, a također su podržani i postupci izvanrednih kontrola i unaprjeđenja proizvoda. eQMS::PL omogućuje trenutni i povijesni uvid u kvalitetu i pozicioniranje vlastitih robnih marki u odnosu na proizvode drugih trgovaca i brand proizvode.

eQMS::HYGIA

Inovativno rješenje za podršku nadzora prodajne mreže. Osnovne namjene sustava eQMS::Hygia su planiranje higijenskih kontrola prodajnih i skladišnih objekata te prikupljanje i analiza rezultata kontrola dobivenih od strane laboratorija koji ih obavljaju. Aplikacija omogućava upis i pregled više vrsta podataka potrebnih za poslovne procese planiranja, evidenciju i analize podataka o higijenskim kontrolama. Više detalja o eQMS::Hygia rješenju možete pronaći u brošuri.

Anivet2 

Vodeće softversko rješenje namijenjeno veterinarskim ambulantama u Hrvatskoj, radi se SaaS (softver kao usluga) rješenju, koje omogućava brzu i jednostavnu, te za korisnike povoljnu aktivaciju i korištenje usluge. Softver trenutačno koristi preko 80 veterinarskim organizacija u Republici Hrvatskoj.

Anivet2 obuhvaća niz mogućnosti potrebnih za integrirano upravljanje veterinarskom ambulantom kao što su potpuno integrirano vođenje kartoteke životinja, povijesti bolesti pacijenta, ambulantnog dnevnika, skladišta, svih obveznih naredbenih mjera i evidencija, analitiku podataka, evidenciju zaposlenika i digitalnu knjižicu dokumenata, POS modul uz izdavanje fiskaliziranih računa, upravljanje terminima i kalendarom, automatsko slanje podataka o cijepljenju životinja na Lysascan, mobilni sustav za rad na terenu, integrirani e-recept sustav u veterinarskoj ljekarni, digitalnu zbirku dokumenta i drugo.

Od dodatnih funkcionalnosti vrijedi izdvojiti veterinarsku ljekarnu, modul velike prakse za vođenje evidencije i naredbene mjere za životinje na farmama s uključenim ginekološkim kartonom goveda s modulom za praćenje umjetnog osjemenjivanja te modul specijalističkih pregleda koji uključuje neurološki, stomatološki, oftalmološki, dermatološki, pregled krvi i mokraće.

Više o Anivet2 


Razvoj rješenja na zahtjev

Update sadržaja u tijeku, dostupan uskoro. 

info.BIZ – Internetski servis za pregled osnovnih i financijskih podataka o poslovnim subjektima u RH


info.BIZ omogućuje brže, jednostavnije i sigurnije donošenje poslovnih odluka, sustavno praćenje klijenata, olakšava izradu poslovnih analiza te praćenje trendova i prepoznavanje tržišnih potencijala.

 • dvojezičnost
 • usporedba vlastitog subjekta s drugim subjektom ili grupom subjekata s obzirom na niz primijenjenih filtera
 • prikaz poslovnih subjekata na interaktivnoj karti, filtriranje pomoću interaktivne karte 
 • različite e-mail i SMS notifikacije o, primjerice, ulascima i izlascima iz blokade, promjeni rejtinga, ulasku u stečaj, predaji i obnovi GFI obrasca i slično
 • integracija 30+ različitih izvora podataka, objedinjavanje podataka na razini poslovnog subjekta i prikaz njegovih promjena u prethodnih 5 godina
 • prikaz financijskih podataka za širok spektar subjekata (poduzetnici, financijske institucije, neprofitne organizacije, proračunski korisnici i insolventni subjekti, te na izračun financijskih pokazatelja kod poduzetnika
 • konstantno slijevanje novih podataka
 • online pristup bazi Fina blokada.

Servis info.BIZ pruža uvid u informacije o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju svih poslovnih subjekata te o poslovnoj okolini u kojoj oni djeluju. Najveća je i najažurnija baza poslovnih informacija za više od 775.000 poslovnih subjekata. Prikazuje adresne i financijske podatke, rejting i pokazatelje poslovanja različitih vrsta pravnih osoba. U prva 2 mjeseca u sustav se registriralo gotovo 2 000 korisnika, što fizičkih što pravnih osoba, koji su odmah imali brz i jednostavan pristup velikom broju poslovnih podataka i informacije u stvarnom vremenu. Ažurni podaci dostupni su 24/7 i nema prekida u radu radi osvježavanja.HT Intuition - Upravljanje uslugama na prodajnom mjestu

Intuition je intuitivan, prilagodljiv i jednostavan za korištenje.

Aplikacija koja jednom mjestu omogućava upravljanje budžetima i pogodnostima.

Evidentira statističke podatke o prodaji, iskorištenim i preostalim količinama\iznosima.

Aplikaciju je moguće integrirati sa drugim sustavima kao što su POS, webshop i automatske blagajne i slično.

IN2opus*erp - Integralno rješenje za upravljanje poslovnim procesima u maloprodaji, veleprodaji i distribuciji

 • Potpun pregled poslovanja: U svakom trenutku su vam dostupni podaci svih segmenata poslovanja.
 • Intuitivno korištenje sustava, jednostavno i brzo uhodavanje novih korisnika
 • Brz i jednostavan pristup podacima u svim potrebnim formatima: izvještaji u *.XLS formatu na jedan klik

Preuzmi IN2opus*erp brošuru


IN2bpm

IN2 Business Proces Management jednostavan je i moderan alat za digitalizaciju poslovanja. Značajno skraćuje vrijeme obrade i ovjere dokumenata te maksimalno olakšava upravljanje radnim zadacima i poslovnim procesima.


 • Niste sigurni je li račun stigao u organizaciju?
 • Partner vam je poslao ugovor na potpis, ali ne znate ‘gdje je zapeo’?
 • Potpisne mape i hrpa dokumenata čekaju vaše potpisivanje?  
 • Zapisnik trebate hitno potpisati, ali nemate sve potrebne informacije i potvrde o uspješno odrađenom poslu?
 • Idete na godišnji i niste sigurni tko će ovjeriti i potpisati dokumente umjesto vas?
            Digitalizirajte poslovanje već danas!
 • pregledajte i odobrite dokumente odmah, putem mobitela, računala, na putu, na radnom mjestu...
 • oslobodite radni prostor fizičke dokumentacije
 • ovjerite i odobrite dokumente elektroničkim putem
 • definirajte proces ovjere i odobravanja uz IN2 konzultante i sustav će raditi za vas.

IN2bpm
• web aplikacija dostupna putem mobilnih i desktop uređaja
• alat za različite tipove poslovnih procesa (ulazni računi, ugovori, izlazni računi, odobravanje zahtjeva i odluke, projektne dokumentacije i slično)
• sadrži velik broj ugrađenih funkcionalnosti (notifikacije, upravljanje zadacima, slijedno ili paralelno odobravanje...)
• namijenjen svim organizacijama neovisno o vrsti poslovanja, broju zaposlenih i veličini organizacije.

Zašto odabrati IN2bpm
• sustav dokazan u praksi za više od 60 različitih procesa
• jedan alat za različite tipove procesa
• informacija dostupna odmah: gdje je dokument, u kojem je statusu...
• vrijeme odobravanja se mjeri u minutama, ne satima
• proces kolanja i odobravanja dokumentacije prilagođava se vašim potrebama
• implementacija procesa se mjeri u danima, ne mjesecima
• otvorenost za integraciju s drugim sustavima.

Preuzmi brošuru za više informacija o IN2_BPM.pdf.ePisarnica / eUred

Sveobuhvatan informacijski sustav za digitalizaciju uredskog poslovanja.  

Predstavlja jezgru uredskog poslovanja prema digitalnim procesima: skeniranja, urudžbiranja u pisarnici, digitalizacije (OCR) dokumenata, barkodiranja, interne kolaboracije predmeta, stvaranja izlaznih dokumenata po predlošcima, dinamičkog proširivanja modela podataka, praćenja radnih tijekova, pismohrane i integracije s okolinom (IN2bpm, DMS, ERP, računi, ugovori, elektronički potpis, itd.). 

Digitalnom transformacijom se poslovi uredskog poslovanja više ne obavljaju samo u pisarnici kroz upis u evidencije, nego su digitalizirani i inicirani kao elektronički predmeti te raspoređeni u rad zaposlenicima digitalnim kanalima. Zaposlenicima omogućava brzo rješavanje radnih zaduženja, automatsko urudžbiranje, izvještavanje o obavljenim aktivnostima te uvid u sve poslove u kojima su sudjelovali na transparentan, potpuno digitalan način bilo kad i bilo gdje.

Učinkovitost

Pregledavanje i brzo pretraživanje, uvid u cjelokupni digitalni spis, praćenje rokova, pravovremeno informiranje i statističko izvještavanje. Interoperabilnost.

Upravljanje

Unutarnje ustrojstvo, djelokrug rada, vrste dokumenata, kolaboracijski tijekovi, upisnici, prilagodba dodatnih podataka, predlošci, konfiguracija ovlaštenja i pristupa.

Kolaboracija

Definiranje smjerova kretanja spisa, presignacije, odobravanja, digitalno potpisivanje, arhiviranje.

Digitalizacija

Primitak pismena, skeniranje, klasifikacija dokumenata, osnivanje digitalnog predmeta, upis u registar stranaka.

Obrada

Raspoređivanje, notifikacije, primanje, rješavanje, izrada dokumenata.


IN2maloprodaja - jedinstveno rješenje za podršku maloprodajnom poslovanju!


 • jednostavno i intuitivno korištenje
 • visoka parametrizacija sustava
 • online i offline mode rada
 • interaktivnost
Neka u centru vaše pažnje budu poslovni ciljevi, a rješenje IN2maloprodaja u centru vaših maloprodajnih operacija.

Za više informacija o rješenju IN2_maloprodaja.pdf, preuzmite brošuru. 

IN2hr - Aplikativno rješenje za podršku upravljanja ljudskim resursima


IN2hr - još jedan član tima koji vam pomaže!

 • Automatizacija procesa
 • Intuitivnost i jednostavnost korištenja
 • Podrška poslovnom odlučivanju
 • Jednostavna integracija s ostalim sustavima
 • Prilagodljivost svim aspektima vašeg poslovanja


Godišnji odmori

Potpuno automatizirano generiranje prava na GO i automatski izračun razmjernog i preostalog GO.

Obračun primanja i drugog dohotka

Jednostavna kontrola i praćenje troškova, signalizacija sustava za neoporezive limite. 

Organizacijska struktura

Fleksibilno definiranje više verzija organizacijske strukture. Praćenje i čuvanje svih promjena strukture. 

Više tvrtki

Upravljanje ljudskim resursima različitih poslovanja na istom sustavu. 

Radno vrijeme

Potpuna automatizacija evidencije smjenskog rada i automatsko slanje u obračun plaća. 

Praćenje svih procesa

Mogućnost odobravanja svakog procesa uz email notifikacije za sve akcije sustava. 

Izvještaji

Preuzimanje podataka u vizualno privlačnom i preglednom obliku spremnom za korištenje. 

Upravljanje ovlaštenjima

Jednostavno podnošenje zahtjeva za sebe i druge kroz mogućnosti dodjeljivanja prava i uloga na procese i podatke u sustavu.


Razvoj složenih GIS sustava i izgradnja programskih rješenja prema zahtjevima korisnika.

Članica IN2 grupe specijalizirana za razvoj i implementaciju prostornih informacijskih sustava je tvrtka kćer IGEA. Uz primjenu GIS-a kao dominantnog područja rada, posebna vrijednost Igee je poznavanje rada državne administracije i lokalne uprave te određenih problemskih domena poput zemljišne knjige i katastra, pravosuđa, imovina i prostornog planiranja.

IGEO GIS platforma


Web bazirano GIS rješenje za kreiranje i uređivanje prostornih podataka i kartografskih prikaza, te analizu, prezentaciju i razmjenu podataka.
Baza je za razvoj brojnih GIS portala koji geodetima, državnim tijelima i cjelokupnoj javnosti omogućuju jednostavan pristup velikoj količini prostornih i srodnih podataka u obliku koji je svakom jasan, strukturiran i jednostavan za pretvaranje u korisne informacije!
Interoperabilnost bazirana na Servisima i rješenje usklađeno s INSPIRE direktivom i tehnologija koja u potpunosti podržava OGC standarde.Enterprise GIS transakcijski sustavi 

daju potrebnu podršku vašem poslovanju i olakšavaju digitalizaciju poslovnih procesa.

Zemljišna administracija  

Zemljišna administracija i javni sektor su područja u kojima je IGEA prisutna od samih početaka njihove informatizacije s nizom uspješno realiziranih velikih projekata što je rezultat izvrsnog poznavanja zakonodavnih okvira i poslovnih procesa u domeni katastra i zemljišne knjige.

Upravljanje predmetima  

Softverska rješenja iz domene upravljanja predmetima su bazirana na vlastitoj CMP platformi i prilagođavana zahtjevima projekta i korisnika uvažavajući zakonske okvire, specifičnosti, dimenzije, potrebna povezivanja s drugim sustavima te rješenjima koja mogu uključivati više integriranih proizvoda drugih proizvođača.

Upravljanje imovinom 

Informacijski sustav za evidenciju imovine predstavlja kompletno rješenje za upravljanje imovinom – od evidencije osnovnih informacija o pojedinim nekretninama, definiranja korištenja nekretnine, do prikaza nekretnina na raznim prostornim podlogama u GIS pregledniku.


Saznajte više o uslugama i rješenjima tvrtke IGEAČlanica IN2 grupe, tvrtka kćer Pardus radi robusna, prilagodljiva i skalabilna rješenja koja dolaze s bogatim skupom funkcionalnosti koje omogućuju brzu implementaciju, osiguravaju ispunjenje sadašnjih i budućih poslovnih ciljeva te zadovoljenje regulatornih zahtjeva. Zahvaljujući arhitekturi i primijenjenim tehnologijama, Pardusova rješenja mogu se instalirati bilo na opremi klijenta ili mogu biti stavljena na raspolaganje iz cloud okoline. Implementacijom informacijskih sustava u oblaku” smanjuju se početni troškovi implementacije, značajno smanjuju troškovi održavanje infrastrukture, a istovremeno se dobiva siguran i pouzdan sustav koji raste s potrebama.

eQMS::LIMS

Primjenom ovog LIMS sustava uspostavlja se potpuni nadzor nad postupcima kontrole sigurnosti i kvalitete proizvoda, sirovina, postupaka nabave, proizvodnih procesa i okolišnih pokazatelja. eQMS::LIMS omogućuje uspostavu i provođenje dokazive sljedivosti osiguravajući tako održavanje usklađenosti sa zakonskim propisima i usvojenim standardima te na taj način znatno olakšava implementaciju i svakodnevno provođenje regulatornih zahtjeva. Ovaj suvremeni LIMS sustav svojim se funkcionalnostima proteže izvan laboratorija, osobito u području upravljanja kvalitetom, omogućujući sustavno praćenje i nadzor nad svim resursima te audit svih poslovnih cjelina. Više o eQMS::LIMS

eQMS::DNA

Softversko rješenje za održavanje i pretragu baze humanih DNK profila. eQMS::DNA podržava konfigurabilni broj lokusa, omogućuje rad s više uzoraka po osobi te više profila po uzorku, a DNK bazu moguće je pretraživati i po profilu dobivenom iz uzoraka koji sadrže materijal više donora (tzv. “mixed stain“). eQMS::DNA podržava rad s profilima temeljenim na CODIS Core STR Loci markerima i sukladan je s FDA preporukama 21 CFR Part 11. Ovaj sustav svoju primjenu, osim u humanoj DNK forenzici, pronalazi i u prehrambenoj industriji kao pouzdan alat za utvrđivanja vjerodostojnosti istaknutih deklaracija i osiguranje dokazive sljedivosti. Pardusova DNK baza podataka neprestano se unaprijeđuje i usklađuje s ENFSI DNA Workgroup preporukama.

eQMS::PL

Informacijski je sustav za upravljanje kvalitetom privatnih robnih marki (private label quality management). eQMS::PL pokriva sve procese od ispitivanja tržišta, preko razvoja novog proizvoda do njegova uvođenja na police trgovine kao robne marke trgovca. Sustav podržava kreiranje godišnjih planova redovite kontrole kao i praćenje izvršenja plana, a također su podržani i postupci izvanrednih kontrola i unaprjeđenja proizvoda. eQMS::PL omogućuje trenutni i povijesni uvid u kvalitetu i pozicioniranje vlastitih robnih marki u odnosu na proizvode drugih trgovaca i brand proizvode.

eQMS::HYGIA

Inovativno rješenje za podršku nadzora prodajne mreže. Osnovne namjene sustava eQMS::Hygia su planiranje higijenskih kontrola prodajnih i skladišnih objekata te prikupljanje i analiza rezultata kontrola dobivenih od strane laboratorija koji ih obavljaju. Aplikacija omogućava upis i pregled više vrsta podataka potrebnih za poslovne procese planiranja, evidenciju i analize podataka o higijenskim kontrolama. Više detalja o eQMS::Hygia rješenju možete pronaći u brošuri.

Anivet2 

Vodeće softversko rješenje namijenjeno veterinarskim ambulantama u Hrvatskoj, radi se SaaS (softver kao usluga) rješenju, koje omogućava brzu i jednostavnu, te za korisnike povoljnu aktivaciju i korištenje usluge. Softver trenutačno koristi preko 80 veterinarskim organizacija u Republici Hrvatskoj.

Anivet2 obuhvaća niz mogućnosti potrebnih za integrirano upravljanje veterinarskom ambulantom kao što su potpuno integrirano vođenje kartoteke životinja, povijesti bolesti pacijenta, ambulantnog dnevnika, skladišta, svih obveznih naredbenih mjera i evidencija, analitiku podataka, evidenciju zaposlenika i digitalnu knjižicu dokumenata, POS modul uz izdavanje fiskaliziranih računa, upravljanje terminima i kalendarom, automatsko slanje podataka o cijepljenju životinja na Lysascan, mobilni sustav za rad na terenu, integrirani e-recept sustav u veterinarskoj ljekarni, digitalnu zbirku dokumenta i drugo.

Od dodatnih funkcionalnosti vrijedi izdvojiti veterinarsku ljekarnu, modul velike prakse za vođenje evidencije i naredbene mjere za životinje na farmama s uključenim ginekološkim kartonom goveda s modulom za praćenje umjetnog osjemenjivanja te modul specijalističkih pregleda koji uključuje neurološki, stomatološki, oftalmološki, dermatološki, pregled krvi i mokraće.

Više o Anivet2 


Update sadržaja u tijeku, dostupan uskoro. 

info.BIZ – Internetski servis za pregled osnovnih i financijskih podataka o poslovnim subjektima u RH


info.BIZ omogućuje brže, jednostavnije i sigurnije donošenje poslovnih odluka, sustavno praćenje klijenata, olakšava izradu poslovnih analiza te praćenje trendova i prepoznavanje tržišnih potencijala.

 • dvojezičnost
 • usporedba vlastitog subjekta s drugim subjektom ili grupom subjekata s obzirom na niz primijenjenih filtera
 • prikaz poslovnih subjekata na interaktivnoj karti, filtriranje pomoću interaktivne karte 
 • različite e-mail i SMS notifikacije o, primjerice, ulascima i izlascima iz blokade, promjeni rejtinga, ulasku u stečaj, predaji i obnovi GFI obrasca i slično
 • integracija 30+ različitih izvora podataka, objedinjavanje podataka na razini poslovnog subjekta i prikaz njegovih promjena u prethodnih 5 godina
 • prikaz financijskih podataka za širok spektar subjekata (poduzetnici, financijske institucije, neprofitne organizacije, proračunski korisnici i insolventni subjekti, te na izračun financijskih pokazatelja kod poduzetnika
 • konstantno slijevanje novih podataka
 • online pristup bazi Fina blokada.

Servis info.BIZ pruža uvid u informacije o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju svih poslovnih subjekata te o poslovnoj okolini u kojoj oni djeluju. Najveća je i najažurnija baza poslovnih informacija za više od 775.000 poslovnih subjekata. Prikazuje adresne i financijske podatke, rejting i pokazatelje poslovanja različitih vrsta pravnih osoba. U prva 2 mjeseca u sustav se registriralo gotovo 2 000 korisnika, što fizičkih što pravnih osoba, koji su odmah imali brz i jednostavan pristup velikom broju poslovnih podataka i informacije u stvarnom vremenu. Ažurni podaci dostupni su 24/7 i nema prekida u radu radi osvježavanja.HT Intuition - Upravljanje uslugama na prodajnom mjestu

Intuition je intuitivan, prilagodljiv i jednostavan za korištenje.

Aplikacija koja jednom mjestu omogućava upravljanje budžetima i pogodnostima.

Evidentira statističke podatke o prodaji, iskorištenim i preostalim količinama\iznosima.

Aplikaciju je moguće integrirati sa drugim sustavima kao što su POS, webshop i automatske blagajne i slično.

Izdvojene reference

Oktal Pharma
Zatvori
Hrvatski Telekom
Zatvori
Narodne Novine
Zatvori
HOPS
Zatvori
Vodovod i kanalizacije Karlovac
Zatvori
Atlantic Grupa
Zatvori
Tekstilpromet
Zatvori
Hrvatska Lutrija
Zatvori
Plinacro
Zatvori
Stanić
Zatvori
TIM ZIP
Zatvori
Konzum
Zatvori
FINA
Zatvori
Galeb
Zatvori
Gold Partner
Zatvori
Podzemno skladište plina
Zatvori
Oktal Pharma
Zatvori
Hrvatski Telekom
Zatvori
Narodne Novine
Zatvori
HOPS
Zatvori
Vodovod i kanalizacije Karlovac
Zatvori
Atlantic Grupa
Zatvori
Tekstilpromet
Zatvori
Hrvatska Lutrija
Zatvori
Plinacro
Zatvori
Stanić
Zatvori
TIM ZIP
Zatvori
Konzum
Zatvori
FINA
Zatvori
Galeb
Zatvori
Gold Partner
Zatvori
Podzemno skladište plina
Zatvori
Oktal Pharma
Zatvori
Hrvatski Telekom
Zatvori
Narodne Novine
Zatvori
HOPS
Zatvori
Vodovod i kanalizacije Karlovac
Zatvori
Atlantic Grupa
Zatvori
Tekstilpromet
Zatvori
Hrvatska Lutrija
Zatvori
Plinacro
Zatvori
Stanić
Zatvori
TIM ZIP
Zatvori
Konzum
Zatvori
FINA
Zatvori
Galeb
Zatvori
Gold Partner
Zatvori
Podzemno skladište plina
Zatvori
Oktal Pharma
Zatvori
Hrvatski Telekom
Zatvori
Narodne Novine
Zatvori
HOPS
Zatvori
Vodovod i kanalizacije Karlovac
Zatvori
Atlantic Grupa
Zatvori
Tekstilpromet
Zatvori
Hrvatska Lutrija
Zatvori
Plinacro
Zatvori
Stanić
Zatvori
TIM ZIP
Zatvori
Konzum
Zatvori
FINA
Zatvori
Galeb
Zatvori
Gold Partner
Zatvori
Podzemno skladište plina
Zatvori
Naše web stranice koriste kolačiće kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naša Pravila privatnosti. Pregledavanjem web stranice slažete se s uvjetima korištenja.